Naše společnost se stala zlatým členem Realitní komory České republiky.

Realitní komora České republiky je profesionální sdružení odborníků, obchodníků a dalších specialistů, kteří působí na českém realitním trhu.

RK ČR byla založena v roce 2009 úspěšnými realitními kancelářemi a makléři z celé České republiky.

Společnost MAESTA jako její člen splňuje nejvyšší nároky na kvalitu a odbornost výkonu realitního zprostředkování a také ctí ETICKÝ KODEX Realitní komory České republiky a jedná plně v jeho souladu.

Etický kodex představuje soubor zásad, které by měl makléř při své činnosti dodržovat aby bylo zachováno dobré jméno realitní činnosti a nedocházelo k poškozování zájmů klienta nebo realitní kanceláře.

Člen Realitní komory České republiky:

  • jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami Realitní komory České republiky a platnými právními normami České republiky.
  • jedná vždy v zájmu klienta a hájí práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, ani politických.
  • se neustále vzdělává a zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.
  • chrání důvěrné informace poskytnuté klientem, nebo informace, které se při jednání s klientem dozví, a to i po ukončení spolupráce.
  • jedná vždy tak, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
  • spolupracuje s ostatními členy, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci vždy respektuje zásady profesní etiky, dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
  • svým vystupováním vždy jedná tak, aby zůstalo zachováno dobré jméno Realitní komory České republiky, kterou reprezentuje.

Porušování tohoto etického kodexu má za následek vyloučení z Realitní komory České republiky.

ZDROJ: www.realitnikomora.cz